مطالب و مجله خبری

بیشتر

محصولات فروشگاه

کتاب راه سازی و نقشه برداری با Civil 3D 2019

38,000 تومان 47,500 تومان
20% تخفیف

کتاب راه سازی و نقشه برداری با Civil 3D 2019

47,500 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

کتاب طراحی مدارهای الکتریکی با AutoCAD Electrical 2019

39,600 تومان 49,500 تومان
20% تخفیف

کتاب طراحی مدارهای الکتریکی با AutoCAD Electrical 2019

49,500 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

کتاب برنامه‌نویسی Android برای تکنولوژی‌های جدید

38,000 تومان 47,500 تومان
20% تخفیف

کتاب برنامه‌نویسی Android برای تکنولوژی‌های جدید

47,500 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

کتاب LabVIEW برای همه

39,600 تومان 49,500 تومان
20% تخفیف

کتاب LabVIEW برای همه

49,500 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

کتاب راه سازی و نقشه برداری با Civil 3D 2017

28,000 تومان 35,000 تومان
20% تخفیف

کتاب راه سازی و نقشه برداری با Civil 3D 2017

35,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

کتاب ماشین کاری با PowerMILL (ویرایش 2018)

36,000 تومان 45,000 تومان
20% تخفیف

کتاب ماشین کاری با PowerMILL (ویرایش 2018)

45,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

کتاب تحلیل داده های آماری با SPSS 24

23,600 تومان 29,500 تومان
20% تخفیف

کتاب تحلیل داده های آماری با SPSS 24

29,500 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

کتاب طراحی و شبیه‌سازی الکتریکی با ADS

30,000 تومان 37,500 تومان
20% تخفیف

کتاب طراحی و شبیه‌سازی الکتریکی با ADS

37,500 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

کاربرد 3Ds MAX درمعماری خارجی

16,800 تومان 28,000 تومان
40% تخفیف

کاربرد 3Ds MAX درمعماری خارجی

28,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

آموزش ICDL 2016

18,000 تومان 30,000 تومان
40% تخفیف

آموزش ICDL 2016

30,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

آموزش WINCC

16,800 تومان 28,000 تومان
40% تخفیف

آموزش WINCC

28,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

آموزش Revit Architecture 2017

16,800 تومان 28,000 تومان
40% تخفیف

آموزش Revit Architecture 2017

28,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

آموزش Primavera P6 R8.3

15,000 تومان 25,000 تومان
40% تخفیف

آموزش Primavera P6 R8.3

25,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

ماکرونویسی در اکسل (VBA)

15,000 تومان 25,000 تومان
40% تخفیف

ماکرونویسی در اکسل (VBA)

25,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

آموزش LabView

15,000 تومان 25,000 تومان
40% تخفیف

آموزش LabView

25,000 تومان
(21)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه.